De Pyramide van Austerlitz

De Pyramide van Austerlitz bij Woudenberg heeft dit seizoen een aantal boeiende lezingen op de agenda staan over Napoleon en de Franse tijd. Elke eerste maandag van de maand, tot en met 4 juli, is er aandacht voor de empireperiode en de bouw van de pyramide. De agenda ziet er als volgt uit:

Maandag 4 April 2011
Gerard Toonen en Mirjam Backus – Vertellersduo.nl
Het Verhaal van Kobus van Heerlen en de Slag bij Waterloo, Gerard Toonen
De soldaat en de dood, bewerking van verhaal Edgar Allen Poe, Mirjam Backus

Maandag 2 Mei 2011VOL!
Henk Ketelaar – boswachter De Treek-Henschoten
Naar buiten toe.. (max. 25 personen) , aangepaste aanvangstijd om 18.30 uur

Maandag 6 Juni 2011
Han Kouwenhoven – ingenieur en projectleider
Achtergrondverhaal stabilisatie noordhelling en stabilisatie en fundering obelisk

Maandag 4 Juli 2011
Martijn van der Burg – historicus en docent UvA
Nederland onder invloed van Napoleon : Culturele overdracht en staatsvorming in de Napoleontische tijd (1799-1813)

De lezingen beginnen om 20.15 uur. Het is verstandig om te reserveren.

De Pyramide van Austerlitz werd gebouwd in 1806 in opdracht van Generaal Auguste de Marmont, ter nagedachtenis aan de overwinning op de Engelsen na een Engelse invasie. Het heette toen de Marmontberg. In 1809 doopte koning Lodewijk Napoleon deze om tot de Pyramide van Austerlitz, om de overwinning van zijn broer Napoleon bij de plaats Austerlitz (in het tegenwoordige Tjechië) te eren.
Meer informatie, ook over de lezingen, vind je op de website van de Pyramide van Austerlitz.