Bal

Omgangsvormen op het bal

• Op een bal lieten de dames en heren zich van hun beste kant zien. De omgangsvormen waren officiëler, de kleding exclusiever en de buigingen dieper.
• Dames vragen geen man ten dans en lopen ook niet de dansvloer over zonder geëscorteerd te worden door een man.
• Dames worden door een heer naar hun plaats begeleid en daar moeten zij wachten totdat een heer hun aanspreekt of ophaalt.
• Voordat de dans begint, moet de dame een revérence maken en de heer een buiging.
• Aangezien de dames geen heren ten dans mogen vragen, wordt van de heren verwacht dat zij veel initiatief nemen om te dansen. Een echte heer danst vaak en vraagt ook de dames ten dans die niet zo goed in de markt liggen.
• Het dansen met een dame is een eer. Bij het beëindigen van de dans bedankt de heer de dame dat hij met haar mocht dansen. De dame mag de heer niet bedanken, maar geeft met een knikje of een glimlach antwoord op zijn dankbetuiging.
• Als een dame op het bal de heer om een gunst vraagt, mag hij haar niet weigeren.
• Luid praten, hard lachen en fluisteren is onbehoorlijk.
• Dans stil en doe alsof het geen moeite kost. Houd ook rekening met de mensen om je heen. Stampen tijdens het dansen of anderen aanstoten is uit den boze.
• Het is niet gebruikelijk dat een heer met zijn eigen vrouw danst, maar hij mag het wel.
• Dames en heren mogen alleen met elkaar dansen als zij aan elkaar zijn voorgesteld.
• Het is onbehoorlijk om meer dan twee keer met dezelfde partner te dansen.
• Een kennismaking tijdens het bal geldt enkel en alleen voor het bal. Na het bal mag de heer de dame niet aanspreken voordat zij door middel van een knikje of een glimlach hem te kennen heeft gegeven dat door hem aangesproken wenst te worden.