Openbaar

Omgangsvormen in het openbaar

• Draag handschoenen op straat, in de kerk en op andere formele gebeurtenissen.
• Het is een heer toegestaan om een dame te begeleiden zolang zij dat goed vindt. Zij kan hem echter op elk moment laten weten dat zijn aanwezigheid niet meer gewenst is.
• Als een heer een dame meeneemt voor een wandeling, moet hij haar zijn rechterarm aanbieden.
• Het is heel onbeleefd voor een heer om de dame die men begeleidt alleen te laten. Hij mag haar alleen verlaten met haar toestemming.
• De heer laat de dame het verst van de stoeprand af lopen. Hij biedt haar dus de muur aan.
• Op een openbare plek noemen heren en dames elkaar niet bij de voornaam, ook al kennen ze elkaar goed.
• Ga niet op straat stil staan om een praatje te maken. Je mag geen hindernis vormen voor anderen en je moet daarom (langzaam) verder wandelen.
• Als men wordt voorgesteld aan iemand die men liever niet kent, is een formele buiging genoeg. Verdere conversatie is geen verplichting, de buiging wel.
• Bij een kennis mag men een buiging maken zonder te spreken, maar als je elkaar beter kent dan ben je verplicht meer vriendelijkheid te tonen.
• Een buiging moet altijd beantwoord worden, zelfs al is de ander je vijand.
• Een heer kan de aanwezigheid van een mannelijke vriend kenbaar maken. Het is aan de dame om hem te betrekken in het gesprek of hem links te laten liggen.
• Als heren elkaar groeten, is een knik met het hoofd, een handgebaar of het aanraken van de hoed met de hand voldoende, maar als een heer voor een dame buigt, moet de hoed altijd opgetild worden.
• Pas wanneer een dame een heer begroet, is hij vrij om zijn hoed af te nemen. Doet ze dat niet, dan negeert hij haar. Dit zal voor de dame geen belediging zijn, omdat zij begrijpt dat de heer aan haar reputatie denkt.
• Het is aan de dame om te besluiten of ze zal stoppen om een praatje te maken. Als een heer haar iets te vertellen heeft, mag hij haar niet stoppen. Hij moet dan omdraaien en met haar meelopen. Wanneer hij haar weer verlaat, dan buigt hij en tilt hij zijn hoed op.